Rezonancia tér / Emlékeim

Nincs raktáron

Rezonancia tér / Emlékeim / olaj - falemez / 50 x 75 cm

Az absztrakció megjelenése nem csak horizontálisan bontja rétegekre a teret, hanem mélységében is újabb és újabb rétegek kerülnek felszínre. A festési folyamat egyszerre építkezik és elvesz. Lerakódik és visszakapar. Ezek a gesztusok alkotják a kép dimenzióit. Érzésvilága az absztrakt táj horizontális egymásba simulása és emlékképek előhívása.

2021

Resonance space / My memories / oil - wood panel / 50 x 75 cm

The appearance of abstraction not only divides the space into layers horizontally, but also newer and newer layers come to the surface in its depth. The painting process is built and lost at the same time. It is deposited and scraped back. These gestures make up the dimensions of the image. Her emotional world is the horizontal intertwining of the abstract landscape and the revival of memories.

2021

0,00 €