HORROR VACUI

KAMARAKIÁLLÍTÁS - CHAMBER EXHIBITION

HORROR VACUI 2023


HORROR VACUI / Félelem az ürességtől / KAMARAKIÁLLÍTÁS

Kiállítás helyszíne: Dávid Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. Hungary

Kiállítás időtartama: 2023 szeptember 02 - 2023 október 31

Kiállító művészek: 

MARKÓ - RÁDLER ELVIRA

BALOG BÉLA

DÁVID NORBERT

Megnyitó: 2023 szeptember 02. 19h

A kiállítás témája: félelem az ürességtől, pontosabban az "üresjáratoktól" , attól a pillanattól vagy érzéstől, ha nem történik valami éppen akkor az "eseménytelenség"  miatt egyfajta szellemi, érzelmi vákumba kerülünk.  és ezt a félelmet, szinte horrorként éli meg manapság az ember - kell a pörgés, kell az esemény, kell az állandó és folyamatos változatosság - anélkül életünket és magunkat sivárnak, értelmetlennek (véljük) érezni ez az "Üresség Horrorja".


The theme of the exhibition: fear of emptiness, more specifically of "idles", of that moment or feeling, if nothing happens, then we end up in a kind of mental and emotional vacuum because of the "incidence". and this fear is experienced almost as a horror nowadays - we need spin, we need events, we need constant and continuous variety - without it, our lives and ourselves feel bleak and meaningless (we think), this is the "Horror of Emptiness".


Az Ember saját alkotó tevékenységével szabadítja fel az önmagában megélt üresség energiáit.  

Man releases the energies of the emptiness experienced in himself through his own creative activity. 


HORROR VACUI / Fear of emptiness / CHAMBER EXHIBITION 

Exhibition location: David Art Gallery  1055 Budapest, Falk Miksa str. 6. Hungary 

Exhibition duration: September 2, 2023 - October 31, 2023 

Exhibiting artists: 

MARKO - RADLER ELVIRA 

BELA BALOG 

NORBERT DAVID 

Opening: September 02, 2023 at 7 p.m


Kiállított alkotások: Balog Béla / exhibited works by Bela Balog 


Kiállított alkotások: Dávid Norbert / exhibited works by Norbert David  


Kiállított alkotások: Markó - Rádler Elvira / exhibited works by Elvira Marko - Radler


A kiállítás képekben