DAVID Norbert

- REZONANCIA TÉR - 

DÁVID Norbert - kortárs magyar absztrakt művész. Nova, 1970  A művész legújabb alkotásai / The artist's latest works

Back to the Nature / oil and acrylic on canvas / 170 x 200 cm x 4

This series is reflection of the energy of the nature. The different colors are together in same time same in present. 


RED 

Olaj - vászon / 200 x 245 cm

A Rezonancia kollekció Vörös sorozatából. A Vörös - élő, öntelt, szerető, törtető, előkelő, szenvedő, pökhendi, fájdalmas.

Oil on canvas / 200 x 245 cm

From the Red series of the Resonance collection. Red - alive, arrogant, loving, pushy, classy, suffering, arrogant, painful.


RED 2 

Olaj - vászon / 200 x 280 cm

A Rezonancia kollekció Vörös sorozatából.  A Vörös - élő, öntelt, szerető, törtető, előkelő, szenvedő, pökhendi, fájdalmas.

Oil on canvas / 200 x 280 cm

From the Red series of the Resonance collection. Red - alive, arrogant, loving, pushy, classy, suffering, arrogant, painful.

Travelers

Travelers V. / oil on canvas / 90 x 120 cm

A síkok és idősíkok közötti kapcsolatok kereseése ahogy a kép rétegei egymásra épülnek. A festmény a Rezonancia sorozat része. Az emberi belső világ és külső végtelen tér dimenzióinak kapcsolata. Átjáró az idő absztrakciójának megértésében a fény bevonásával.


Travelers IV.

Travelers IV. / 70 x 95 cm / oil on canvas /

Searching for connections between planes and time planes as the layers of the image build on each other. The painting is part of the Resonance series. The relationship between the dimensions of the human inner world and outer infinite space. A gateway to understanding the abstraction of time.

Nagy kékség

Olaj - vászon / 320 x 130 cm 

A Rezonancia sorozatból a végtelen megtestesítője. A 30 nál is több réteg egymásra épülése olyan vizuális egységélményt ad, ami a részletek felefedezésével válik teljesen átérezhetővé. 

Lélekkatapult II. 

A lélek katapultálni készül.

Olaj - akril, vászon, 150 x 150 cm

Az esély, a szebb és boldogabb életre, ott lakozik bennünk. Nekünk kell kibontani és arra használni az időt, hogy az önmegvalósításban kiteljesedve teljes sikert érjünk el. 

" Ó, Kuru fia! Születése után ismét felébred benne előző életének isteni tudata, s a teljes siker érdekében újra fejlődni próbál. " BG.6.43 

The soul is about to catapult. Oil - acrylic on canvas, 150 x 150 cm. The chance for a more beautiful and happier life resides in us. We have to unfold and use the time to achieve full success in self-realization.Lélekkatapult I.

A lélek katapultálni készül. 

Olaj - akril, vászon, 150 x 150 cm

Az esély, a szebb és boldogabb életre, ott lakozik bennünk. Nekünk kell kibontani és arra használni az időt, hogy az önmegvalósításban kiteljesedve teljes sikert érjünk el. 

" Ó, Kuru fia! Születése után ismét felébred benne előző életének isteni tudata, s a teljes siker érdekében újra fejlődni próbál. " BG.6.43 


Utazók IV.

Utazók IV. / 70 x 95 cm / olaj - vászon /

A síkok és idősíkok közötti kapcsolatok kereseése ahogy a kép rétegei egymásra épülnek.  A festmény a Rezonancia sorozat része. Az emberi belső világ és külső végtelen tér dimenzióinak kapcsolata. Átjáró az idő absztrakciójának megértésében. 


Travelers IV.

Travelers IV. / 70 x 95 cm / oil on canvas /

Searching for connections between planes and time planes as the layers of the image build on each other. The painting is part of the Resonance series. The relationship between the dimensions of the human inner world and outer infinite space. A gateway to understanding the abstraction of time.


Travelers V.

Travelers / 114 x 174 cm / olaj - vászon 

"Az utazás még mindig a legjobb módja annak, hogy felrázzuk az életünket, változtassunk az álláspontunkon, és kövessük az inspirációt. De nyitottnak és lelkesnek kell lennünk, hogy befogadjuk, különben hiábavaló az egész."

Adriana Trigiani


"Travelling is still the best way to shake up your life, change your attitude and follow inspiration. But we have to be open and enthusiastic to embrace it, otherwise it's all in vain."


Travelers III. 

Utazók III. / 112 x 172 cm / olaj - vászon / 

A festmény a Rezonancia sorozat darabja. Az Utazók című kiállításhoz köthető, amely a teljesen ösztönszerű, mondhatni eleven látomások sorozata. Az emberi belső világ és külső végtelen tér dimenzióinak kapcsolata. Átjáró az idő absztrakciójának megértésében. 


Travelers III. / 112 x 172 cm / oil on canvas / The painting is part of the Resonance series. It is connected to the exhibition The Travelers, which is a series of completely instinctive, one could say vivid visions. The relationship between the dimensions of the human inner world and outer infinite space. A gateway to understanding the abstraction of time. 


The origin of turquoise / Aquarius (Resonance series) Oil on canvas 310 x 110 cm 

Turquoise is the birthstone and color of the sign of Aquarius. Its color combines the blue of the sky and the green of the grass. It connects the higher ideals of the mind with the ancient power of the Earth. The extra energy flowing from turquoise helps in the everyday use of higher spiritual knowledge. With its blue sea, it brings us purity. The eternal beauty of the world and truth, the inner value system of the universe, can be recognized through turquoise. It makes you think about the concept of beauty and the transience of values. It shows that the beauty of ourselves lies in the eternally existing soul, that everyone carries something beautiful within themselves. 

Türkiz / Rezonancia sorozat

A türkiz eredete / Vízöntő (Rezonancia sorozat) Olaj - vászon 310 x 110 cm 

A Vízöntő jegy születésköve és színe a Türkiz. Színében egyesül az ég kékje és fű zöldje. Az értelem magasabb eszméit összeköti a Föld ősi erejével. A türkizből áradó energiatöblet, segít a magasabb szellemi ismeretek hétköznapi felhasználásában. A tenger kékjével a tisztaságot hozza számunkra. A türkiz által felismerhető a világ és az igazság örök szépsége, a világegyetem belső értékrendszere. Elgondolkodtat a szépség fogalmán, az értékek mulandóságán. Láttatja, hogy önmagunk szépsége az örökkön létező lélekben rejlik, hogy mindenki valami szépet hord önmagában.

Supersonic 

Technika: olaj - vászon - vegyestechnika

Méret: 198 x 198 cm / vakrámára feszítve 

Keret: arany kiállító keretben

Az Utazók című kiállításon szerepló festmény a Rezonancia sorozat része. Új technikai megoldások és egymásba áramló színek absztrakt harmóniája alkotja a kép áramló vonulatát. 

Supersonic Technique: oil - canvas - mixed media Size: 198 x 198 cm / stretched on a blind frame Frame: in gold exhibition frame The painting in the exhibition Travelers is part of the Resonance series. The abstract harmony of new technical solutions and colors flowing into each other form the flowing line of the image.

Utazók Nr. 01  / Passengers pre Nr. 01 

Technika: olaj - vászon - vegyestechnika 

Méret: 97 x 120 cm / vakrámára feszítve

Keret: matt fekete kiállító keretben

Az Utazók című kiállításon szerepló festmény a Rezonancia sorozat része. Új technikai megoldások és egymásba áramló színek absztrakt harmóniája alkotja a kép áramló vonulatát.  


The painting in the exhibition Travelers is part of the Resonance series. The abstract harmony of new technical solutions and colors flowing into each other form the flowing line of the image.


2023


Utazók Nr. 01 / Passengers pre Nr. 01

Technika: olaj - vászon - vegyestechnika

Méret: 210 x 420 cm / vakrámára feszítve - részlet

Az Utazók című kiállításon szerepló festmény a Rezonancia sorozat része. Új technikai megoldások és egymásba áramló színek absztrakt harmóniája alkotja a kép áramló vonulatát, a több dimenziós tér kialakulásának lehetőségeit.

The painting in the exhibition Travelers is part of the Resonance series. The abstract harmony of new technical solutions and colors flowing into each other form the flowing line of the image.

Hagakure VI. / Rezonancia sorozat  

Rezonancia / Hagakure VI. Levelek alatt / Mérete: 212 x 200 cm / olaj - vászon - vegyestechnika / oil on canvas - mixed media

A természettel való kapcsolat felszabadítja a gondolat és érzelmek áramlását. Szinte inspirálja a mélyebb tudatosabb átélést és kapcsolatot. Az idő múlása nyomot hagy a vásznon és a megrepedezett felületek mint idővonalak jelennek meg a színek áramlásában. 


Intuitív út V. / HAGAKURE / Rezonancia sorozat / olaj - vászon / 96 x 96 cm

A festmények gondolatisága egy komplett sorozatban bontakozik ki teljesen. A törekvés, hogy, a kifejezésmód lebontsa az alkotói korlátokat és egyre mélyebb belső utakat és folyamatokat tárjon fel, a vásznon egy erőteljes szabadságvágyban kel életre. Nincs ábrázolás és a művészi értelemeben vett kompozíció. A törekvés a ritmus a lüktetés és a dinamika teljes átadása. A gondolatnélküliség olyan állapotba visz amikor az elme és a tudat, elszakad támaszaitól és szabaddá válik.  

Intuitive way / Resonance series / oil in canvas / 100 x 100 /

The ideas of the paintings fully unfold in a complete series. The aspiration that the way of expression breaks down creative barriers and reveals deeper and deeper inner paths and processes comes to life on the canvas in a strong desire for freedom. No representation and composition in the artistic sense. The aspiration is the complete transfer of rhythm, pulsation and dynamics. Thoughtlessness takes you to a state where the mind and consciousness are separated from their supports and become free.


Intuitív út / Hagakure IV. / Rezonancia sorozat

olaj - vászon / 147 x 131 cm / vakrámára feszítve / keretben 

Mindig vannak olyan pillanatok amikor nem kell megszólalni, - vagy éppen túlgondolnia a cselekvés mikéntjét, hanem egyszerűen csinálni kell. Menni tovább az úton. Nem kérdezni. Nem akarni. Nem törekedni. Egyszerűen hagyni megtörténni. Hagyni azt ami következik. Rábízni magunkat a belső hangra -  Belevetni magunkat a mozgás megragadásába és az anyag megtapasztalásába. Ismét felszabadítani tudatunkat a szándék megvalósításából és átadni magunkat a meditatív mozgás áramlásának. 


Intuitive path / Hagakure IV. / Resonance series oil on canvas / 147 x 131 cm / stretched on blind frame / in frame There are always moments when you don't have to speak up, - or even overthink how to act, but simply do it. Go further down the road. Don't ask. Don't want to. Not to strive. Just let it happen. Leave what follows. Relying on the inner voice - Immersing yourself in grasping the movement and experiencing the material. To free our consciousness again from the realization of the intention and surrender to the flow of meditative movement. 


Rezonancia / Hagakure III. / Belső tűz

Hagakure III. / Rezonancia sorozat - vegyes technika 243 x 205 cm

A belső tűz és energiák felszabadítása az alkotás folyamatában és lendületében gyökerezik. A szenvedély és az érzelmek széles skálájának transzformációja mély lelki munka eredménye, amely megismételhetetlen formában ölt alakot, formát, - és választ színt. Sok esetben, hetekig parázslik az a belső tűz ami aztán színben, anyagban utat tör magának. Az alkotói hevület, összpontosítás, - és ugyanakkor a teljes szabadság adja a teremtés új szintézisét. 


Iternal fire / Hagakure III / Resonance series - mixed media 243 x 205 cm The release of inner fire and energies is rooted in the process and momentum of creation. The transformation of passion and a wide range of emotions is the result of deep spiritual work, which takes shape, form and color in an unrepeatable way. In many cases, the inner fire smolders for weeks, which then makes its way in color and material. Creative fervor and focus and complete freedom give the new synthesis of creation.

Vízesés alatt /  Hagakure II. / Rezonancia sorozat - vegyestechnika 160 x 205 cm 

A kép címe nem csak az alkotás folyamatára utal, hanem a körforgás megjelenítésére is. Ahogy a víz mozgásban van, bizonyos helyeket kitisztít, kimos, - más helyekre pedig lerakja hordalékát. Örök körforgás és hullámzás az élet - mi pedig megfigyelőként, szemlélőként, megpillanthatjuk magunkat ebben a körforgásban ha figyelmesen nézzük és néhanap befelé fordulunk.  

Under a waterfall / Hagakure II. / Resonance series / mixed media 160 x 205 cm

The title of the picture refers not only to the process of creation, but also to the representation of the cycle. As the water moves, it cleans and washes certain places, - And it deposits sediment in other places. Eternal cycle and undulation - and we, as observers, can see ourselves in this cycle if we look carefully and sometimes turn inward.


2023

Kaleidoszkóp / Hagakure I. 

Kaleidoszkóp / Hagakure I. / Rezonancia sorozat

Hagakure / olaj - vegyestechnika - vászon / 144 x 204 cm / keretben

A Hagakure - "Levelek alatt" - a Szamuráj Útjára, a Busidóra vonatkozó rövid tanítások, történetek és feljegyzések gyűjteménye a XVIII. sz. elejéről, amelyet a később zen szerzetessé vált szamuráj, Jamamoto Cunetomo diktált le lelkes tanítványának. Az eredeti szöveget kézzel másolták és adták körbe, a korabeli japánban.

Kaleidoscope / Hagakure I. / Resonance series 

Hagakure - "Under the leaves" - is a collection of short teachings, stories and notes about the Way of the Samurai, Bushido, from the 18th century. s. from the beginning, which was dictated by Yamamoto Cunetomo, a samurai who later became a Zen monk, to his enthusiastic student. The original text was copied and circulated by hand, in contemporary Japanese.


Azt sugallja a szamurájnak, hogy szabaduljon meg az önszeretettől és a felesleges mérlegeléstől, és vesse magát egyenesen a halál karmai közé. A cél természetesen nem az értelmetlen halál, hanem annak az állapotnak az elérése, amelyben az ember megszabadul minden halálfélelmétől. Ebben a kivételes lelkiállapotban megszűnik a félelem okozta cselekvésképtelenség, önsajnálat és mindennemű ragaszkodás: az igazi belső szabadság gátjai - így szinte paradox módon megnyílik előtte a halál elfogadásával járó tisztességes élet is. 


2023

Szíved mércéje az igazság legyen / Let truth be the standard of your heart 

Szíved mércéje az igazság legyen - Rezonancia sorozat / olaj - vegyes technika - vászon / keretezve / 220 x 240 cm  

Let truth be the standard of your heart - Resonance series / oil - mixed media - canvas / framed / 220 x 240 cm2023

Renaissance Pop 

RENAISSANCE POP / 60 x 80 cm x 4 / UV digitalis print sorozat plexi lemezen / Renaissance - 2020 - című olajfestmény alapján. 

Nem csak a POP ART éli reneszánszát, hanem a RENESZÁNSZ szellemisége is egyre populárisabb.A művészetek szempontjából egy csodálatos kor emlékeként, mely egyre erősebben köszön vissza ma, talán most értjük - és érezzük meg igazán a reneszánsz lelkét, szívét, azokban az alkotásokban amelyek abban az aranykorban születtek. Ugyanakkor kortárs művészként bátran használjuk és alkalmazzuk az új technológiákat, újrafogalmazzuk és újraalkotjuk a számunkra fontos dolgokat, akár több megközelítési módot is bemutatva egyszerre. Ez nem ismétlés, inkább a mélyebb megismerés felé való törekvés. Minden egyes megoldás, elmélyíti és felszabadítja a tudást egyszerre

RENAISSANCE POP / 60 x 80 cm x 4 / UV digital print series on plexiglass / based on the oil painting

As a memory of a wonderful age from the point of view of the arts, which echoes ever more strongly today, perhaps now we can understand - and really feel the soul and heart of the Renaissance in the works that were born in that golden age. At the same time, as contemporary artists, we boldly use and apply new technologies, reformulate and recreate the things that are important to us, even presenting several approaches at the same time. This is not a repetition, but rather an effort towards a deeper understanding. Each solution deepens and frees knowledge at the same tim


2022

Szuperszonikus kapcsolat / Supersonic Connection

Supersonic Connection

Szuperszonikus Kapcsolat / vegyes technika vászonra / 200 x 240 cm / keretben / Rezonancia sorozat   

A festészetben megnyilvánuló absztrakt fogalom, mint a sebesség, képes - e az alkotói folyamat része lenni? Hova tovább, hogyan lehetséges erre a belső energiára, mint egy önmagát gyorsító erőre, az ábrázolásban támaszkodni? A teljesen kiürült tudat, nem csak flow állapotba visz, hanem hatalmas energiákat is felszabadít, ami egyszerűen átlépi a gondolatiság, a kompozíció és a szándék kereteit. A bensőből felszakadó zabolátlan energia mintegy "hangrobbanással" átlépi az irányított kereteket és többdimenziós rétegben képi formát ölt. Ez számomra a festészet erejének - egy szuperszonikus kapcsolatban megnyilvánuló - esszenciája.       


2022

Sár és Arany / Gold & Mud 

Gold & Mud 

Sár és Arany / vegyes technika vászonra / 157 x 197 cm / keretben 

A földel való kapcsolat az ember számára öröktől való. Megtart és feledtet egyszerre. Vágyálom és teher tud lenni, anyaföld és emlékünk hordozója. Ha fát ültetsz életet ad,  ha háborúzol érte elvakít. Móricz Zsigmond - Sárarany című regénye páratlan módon tárja elénk az emberi életöröm és küzdelem eme kettősségét. Mit érzel ha belemarkolsz abba, ami a lábad alatt terül el az erdő mélyén, vagy ha verítékeddel aranyra lelsz és birtoklod? Mit érzel, ha hegycsúcsokra vezet az útja, vagy ha bányákban pislogó emberi szempárokba tekintesz? A föld nyers szépsége mindenben fellelhető. Nyomot hagy, ahogyan ezen a vásznon is. A kapcsolat nyomot hagy gyűrődésekben, a pórusokban, a rétegekben. A szél lekoptatja, az eső elmossa, az idő elsimítja. 


Részletek


Interior


2022

Nyers változó / Raw variable

Rezonacia / Nyers változó / 61 x 72 cm / olaj - vászon 

A komponálatlanság kompozíciójaként megjelenő nyers erő és dinamika - a mesterkéletlen lenyomatok és metszetek gyakorisága adja a változó megjelenését. 


Resonance / Raw variable / 61 x 72 cm / oil on canvas 

The raw power and dynamism appearing as a composition of uncomposedness - the frequency of unmastered prints and engravings gives the appearance of the variable.Gravity / oil on canvas / 97 x 180 cm /

A new piece of the Resonance series. Gravity. A strong alternation of light and rough surfaces dominates the picture. The layered materials build on each other highlight the eternal laws and dynamics of nature. Among them is the force of gravity, or gravity. That universal law even deflects light itself. The depths and heights of the image color and change their surface and nature as a result of the light falling on them. At every moment, they enchant the viewer with a different brilliance and surface depth. The fine details give a dynamic that is at least as exciting as the whole. This is also the point. The unity of the parts and the parts of the whole are in constant interaction. They live. 

GRAVITÁCIÓ / GRAVITY

Gravitáció / olaj - vászon / 140 x 240 cm / 

A Rezonancia sorozat új darabja. Gravitáció. A könnyed és durva felületek erőteljes váltakozása uralja a képet. A rétegzett anyagok egymásra épülése a természet örök  törvényeit, dinamikáját emelik ki. Azok közül is a nehézségi erőt, vagy gravitációt. Az az univerzális törvény még magát a fényt is eltéríti. A kép mélységei és magasságai, a rá eső fény hatására színezik és változtatják  felületüket és természetüket.  Minden pillanatban más és más ragyogással felületi mélységgel varázsolják el a nézőt. A finom részletek legalább olyan izgalmas dinamikát adnak, mint maga az egész. Ebben is rejlik a lényeg. A részek egysége és az egész részei állandó kölcsönhatásban vannak. Élnek.  


Részletek Interior 


Pillangó hatás / Butterfly Effect

Pillangó Hatás - REZONANCIA // olaj - vászon / 50 x 120 cm / diptichon / "Vajon egy pillangó szárnycsapásai Brazíliában képes tornádót előidézni Texasban?" Jó kérdés és a válasz igen. Vagyis az aprónak tűnő cselekedetek, egyszerűnek tűnő lépések, hétköznapi döntések óriás változást tudnak előidézni az életben. Ráadásul lehet, hogy nem csak Te érzed a hatását, hanem valaki más is, de a lényeg, hogy a Te cselekedeted hatására megváltozik az élet menete. Erről szól a pillangó effektus. 

Minden mindennel összefügg:

Egy szeg miatt a patkó elveszett

A patkó miatt a ló elveszett

A ló miatt a lovas elveszett

A lovas miatt a csata elveszett

A csata miatt az ország elveszett

Máskor verd be jól azt a patkószeget.

https://www.davidgallery.hu/uj-munkak/

Pillangó hatás / olaj - vászon / 50 x 120 cm x 2 / keretben

A Brighton- ban megrendezésre került Talented Art Fair - en a REZONACIA TÉR kollekció legújabb alkotásával vettem részt. A Pillangó hatás című olajfestmény osztatlan sikert aratott a látogatók körében. Erről a festményről több részletet is bemutat az alábbi fotósorozat.

Butterfly effect / oil on canvas / 50 x 120 cm x 2 / in frame I participated in the Talented Art Fair held in Brighton with the latest work from the REZONACIA TÉR collection. The oil painting The Butterfly Effect was an undivided success among visitors. The series of photos below shows several details about this painting. 


Rezonancia Tér / Soha Többé

Soha Többé / olaj - vászon / 130 x 130 cm 

A Soha Többé című alkotás a Rezonancia Tér - sorozat egyik legerősebb, emóciókkal feltöltött, naturális festménye. A durva, ecset nélküli színhasználat és a megválasztott technika, melyben a vászon réteges összehajtogatása és a felületek egymásra hatása éppúgy megtörtént, mint a kész mű, Torinói lepelként történő allegóriába ágyazása. A felületek egymásra hatása pontosan azt szimbilizálja, hogy a világunk történései pillangó hatásként lüktető befolyásoló tényezók. A kauzalitás megtestesítői. A kiterítést követően a vászonra rárakódott festékanyag, mint egy domborzati térkép jelenik meg. Ám ha mindez még nem volna elég, akkor a Kereszt attribútuma, a szeg mint a megfeszítés eszköze és jelképe is megjelenik.

A vászon kifeszítve tárul elénk. Látszanak a tükröződések lenyomatai. A színek gyűrődve sűrüsödnek, ám az új élet a pusztítás égisze alatt már sarjadni látszik a tiszta ragyogóan alőtűnő árnyalatokban.

A hűború tragédiája ironikusn aposztrofálva, mégis lehet szemet gyönyörködtető, ha faktúrák harmóniáját és viszonyrendszerét szemléljük. Mindezek tekintetében a Rezonancia a belső és külső világunk művészi tükörképe. Először felépíti, majd az ujjászületéshez, - egy jobb világ reményében, - újra és újra lebontja önmagát.


Rezonancia Tér / Reggeli Haiku

Reggeli haiku

Olaj - vászon / 60 x 80 cm 

Egy haiku tömörségével összefogott reggeli inspiráció. 

" Amit nem emelsz szüntelen, az süllyed " 

2022

Morning haiku 

Oil on canvas / 60 x 80 cm 

A morning inspiration combined with the conciseness of a haiku. 

"What you don't raise continuously sinks" 


2022


Rezonancia Tér / 

Dinamikus Horizont - Galaktika

Galaktika / olaj - vászon / 2x6 m / 2db 2x3m es egységben.

A Rezonancia Tér képsorozat legújabb darabja. A kép rétegről rétegre bontja ki a tér mélységeit és dinamikáját. Millió apró részből felépített alkotás távolról egy monumentális teret fog át, míg közelről szemlélve előbukkannak a miliméternyi részletek és azok dinamikus rétegezett kapcsolatrendszere. 

Galaxy / oil on canvas / 2x6 m / 2 x 2x3m units.

The latest piece in the Resonance Space image series. The image breaks down the depths and dynamics of space layer by layer. A work made up of a million small parts, it spans a monumental space from a distance, while the millimeter-detail and its dynamic layered relationship system can be seen up close.


Rezonancia Tér / Free Mind 

Rezonancia Tér / Free Mind / Szabad tudat

Olaj / vászon  / 210 x 210 cm / keretben  / 

Az elemi természet, az idő és a művészi érzékelés összesűrítése egyetlen akcióba. A hónapokig érlelt téma kirobbanása végül a gondolat teljes megsemmisülését kívánja. A kitárúlt és szabad tudat teret nyit a történések végtelen lehetőségének és a megjelenés dimenziókat lép át a festészet által. A festmény energiája mélységet, erőt és dinamikát közvetít. Az apró részletekből indulva, majd a teljes képet nézve totális festészetté válik. 

Condensing elemental nature, time, and artistic perception into a single action. The explosion of the subject, which has matured for months, will eventually require the complete destruction of thought. The unfolded and free consciousness opens up space for the infinite possibility of events and appearance transcends dimensions through painting. The energy of the painting conveys depth, strength and dynamics. Starting from the small details and then looking at the whole picture, it becomes a total painting.


Rezonancia Tér / T21

Rezonancia tér / Pre -  Temptation 21

Olaj - vászon / 60 x 70 cm keretben

A vörös 21 árnyalatát megjelenítő festmény - mint egy tudatalatti - ábrázolás nélküli megjelenítést kelt éltre. A kis és nagy formák dinamikája és rétegei adják a dinamikus szabad stílusú megformálást.

 Oil on canvas / 60 x 70 cm frame 

The painting, which depicts 21 shades of red, brings to life, as a subconscious, an image without representation. The dynamics and layers of the small and large forms give the dynamic free-style shaping.

Rezonancia Tér / Múlt 

Rezonancia Tér / Múlt / Három dekád

olaj - vászon 90 x 90 cm 

amid volt az már
nincs amid lesz az még nincs
amid van az kincs
Forrás: 3sor.hu - haiku versek

2022

Resonance Space / Past / Three decades

oil on canvas 90 x 90 cm 

which was already it there is nothing you will have yet which is the treasure Source: 3sor.hu - haiku poems

2022

Az öt elem / Nr. 02 / Tűz /  Fehér sorozat

Az öt elem / Nr. 02 / Tűz / olaj - vászon / 100 x 100 cm / Fehér sorozat

" tűzte gyönyörű, jegeken győztes-örömű, ne tűrd hogy vénhedjünk sorra lélekben szakállasodva, hűlve latoló józanságban, ahol áru és árulás van, öltöztess tündér-pirosba, röptess az örök tilosba, jéghegyek fölé piros bálba, ifjúság királya, tűz! " Nagy László


The Five Elements / Nr. 02 / Fire / Oil Canvas / 100 x 100 cm / White Series

"Fire, you beautiful, victorious-joyful over ice, do not suffer our aging, one by one,growing beards in the soul, cooling off in pondering sobriety, where there are goods and be trayal, dress me in red that is magical, fly me into the timeless forbidden, into a red dance over the icebergs, king of youth, fire!"  Laszlo Nagy

Rezonancia Tér / Űr 

Rezonancia Tér / olaj - vászon / keretben / 175 x 78 cm 
         A mindenséggel mérd magad        


Az idő lassan elszivárog,

nem lógok a mesék tején,

hörpintek valódi világot,

habzó éggel a tetején.

Szép a forrás - fürödni abban!

A nyugalom, a remegés

egymást öleli s kél a habban

kecsesen okos csevegés.

2022

Rezonancia Space / oil on canvas  / in frame / 175 x 78 cm 

Measure yourself with the universe 

Time is slowly leaking,

I'm not hanging on to the tales,

real world,

foaming sky on top.

The source is nice - take a bath in it!

Calmness, trembling

embraces each other in the foam

gracefully smart chat.


Kapcsolódás - music: Stephen Sicard (Logos) - Magie Galactique


Temptation 21 

A csábítás 21 vörös árnyalata

Rezonancia Tér / Csábítás 21

Rezonancia Tér / Csábítás 21 / Olaj - vászon / 160 x 300 cm /

A vörös 21 árnyalata a csábítás megtestesítői. Elemi erővel kapcsolódnak egymásba a színek és a rétegek. A vörösnek tér kell, hogy minden aspektusában megmutathassa önmagát. Égnie kell! Lángolnia és táncolnia kell. Tobzódnia kell a csábítás és a lét ősi energiájában. Elenyészik és megújul. Elhamvad és újra erőre kap. Ez a belső dinamika tölti fel energiával az összefonódó árnyalatokat és ecsetvonásokat.

Resonance Space / Temptation 21

Resonance Space / Temptation 21 / Oil - canvas / 160 x 300cm /

The 21 shades of red are the epitome of seduction. Colors and layers are interconnected by elemental force. Red needs space to show himself in all its aspects. You have to burn! You have to flame and dance. You must be overwhelmed by the ancient energy of seduction and being. It fades and renews. It will fade and regain strength. This internal dynamics energizes the intertwined shades and brushstrokes.

Per Caravaggio ad Astra

Reneszánsz sorozat 

Per Caravaggio ad Astra / olaj - falemez / 50 x 50 cm / keretben / Reneszánsz sorozat.   2022

A belső utazás felszabadítja a lelket. A reneszánsz mester -  Caravaggio - útkeresése a folytonos fény felé törekvés. Ez magában foglalja azt a drámaiságot ami a fény és az árnyék, a fekete és a fehér kettőssége és közös tánca. Mi a kitörési pont? A sötétség valóban csak a fény hiánya? Képesek vagyunk - e magasabb szintre helyezni életünket?  A törekvést magunkban kell keresni. 

Per Caravaggio ad Astra / oil on wood panel / 50 x 50 cm / in frame / Renaissance series. The inner journey liberates the soul. The search for a path for the Renaissance master - Caravaggio - is the pursuit of continuous light. It includes the drama of light and shadow, the duality and common dance of black and white. What is the breaking point? Is darkness really just a lack of light? Are we able to take our lives to the next level? The aspiration must be sought within ourselves. 

Virtuális kiállítás

Uomo di Vitruvio

Reneszánsz sorozat

Vitruviusi ember / Reneszánsz sorozat

Vitruvius Man / olaj - vászon / 240 x 227 cm / keretben / 2021 

Az ember kapcsolata túllép az anyagi világ természetén. Legyőzve testi korlátait új dimenziókat keresve elszakad porhüvelyétől. Feloldódik a testi forma.  A tudat és a lélek a  kiáradást választja.  

Vitruvius Man / Renaissance series 

Vitruvius Man / oil on canvas / 240 x 227 cm / in frame / 2021 

Man's relationship transcends the nature of the material world. Overcoming his physical limitations in search of new dimensions, he chooses to overflow. The physical form dissolves. Consciousness and soul choose the outpouring. 

Virtuális kiállítás


Rezonancia Tér / Energia 3

Rezonancia Tér / Energia / Olaj - falemez / 25 x 28 cm / keretben 

A szinek keveredéséből és kölcsönhatásából gerjedő dinamika a befogadó - illetve értelemszerűen a fény közreműködésével terjedő, és a színek más hullámsávban beérkezésével elért - szemlélődőt így nemcsak fizikai értelemben érinti meg az adott kép, hanem és alapvetően a szinek észlelése az agyban érzelmi reakciót váltanak ki (ingerületet keltenek). A szinek ezért már önmagukban is hangulatokat, érzelmeket fejeznek ki, s ezért lenyügözően/közömbösen/taszítóan hatnak vizuális érzeteinkre, lelkivilágunkra.

A különböző színek önmagukban, egymással keverve - egymással kölcsönhatásban állva - pedig mindenképpen igen eltérő hangulatot keltenek, s mindenkire más-más hatással vannak. A színek, a színek varázsa szó szerint képes dinamizálni az embereket. De miért?

Egy korábbi kutatás szerint amikor a nyelvek kialakultak, akkor a színek nevei - a feltételezések szerint - minden nyelvben ugyanabban a sorrendben jöttek létre. Elsőnek a fehér és a fekete kapott nevet (volt nappal és éjszaka), azután a piros (megjelent a tűz). Ezeket követte a zöld (a fák lombjai), majd a sárga (a föld és a homok) vagy fordítva. Folytatódott a névadás a kékkel (az ember elérte a tengert és fontos lett az ég is) majd a barna (az első bronzkori ékszerek)l, és végül jött a lila, a rózsaszín, a narancssárga és a szürke - ezek már egyértelműen virágok, gyümölcsök színei. A technika fejlődésével, a mesterséges, kémiai úton előállított színek megjelenésével a színek variációs lehetősége gyakorlatilag végtelen, ám számunkra az egyes színek közötti különbség már nem érzékelhető.

Az Öt Elem / Nr. 01 / Love / White Series

Az öt elem / Nr. 01 /  Szerelem

Olaj - vászon / 100 x 100 cm 

' Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét;egy képben csak talán, s csupán a lényeget. " 

Radnóti Miklós  

The Five Elements / No. 01 / Love 

Oil on canvas / 100 x 100 cm

 'Ever since I've been preparing to tell you the hidden star system of my love, in a picture, maybe, and just the point. " Miklós Radnóti

2021

Rezonancia Tér / vertical Nr. 1

Ez a sorozat a gesztusok nélküli, szigorú, vonalba rendezett szabályszerűséget követve keres és fejez ki hatásokat és viszonyrendszereket. Ritmust és dinamikát jelenít meg, pusztán a vonalak egymást követő rendszeréből. A hatások és az elrendezés száma végtelen. Az elrendezés egymáshoz való viszonya, térszervezés szempontjából is dinamikus, ugyanakkor egységes vizuális megjelenést és egyedi látványvilágot tükröz.


Rezonancia Tér / horizontal 

Nyitó sorozat 

Rezonancia tér / nyitó sorozat Nr, 1 - 5 

Ez a sorozat a gesztusok nélküli, szigorú, vonalba rendezett szabályszerűséget követve keres és fejez ki hatásokat  és viszonyrendszereket. Ritmust és dinamikát jelenít meg, pusztán a vonalak egymást követő rendszeréből. A hatások és az elrendezés száma végtelen. 

Resonance space / opening series No. 1 - 5 

This series seeks and expresses effects and systems of relationships following gestures-free, strict, aligned regularity. Displays rhythm and dynamics, merely from a sequential system of lines. The number of effects and layouts is endless.

Florentine Iris / Renaissance

Reneszánsz sorozat 

Florentine Iris / olaj - falemez / 50 x 62 cm / keretben 

Firenze, a reneszánsz bölcsője és felvirágoztatója. Címerében büszkén viseli ma is az írisz virágát mint szimbólumot.. 

Az elnevezés a latin Florentia ("virágzás") kifejezéshez kapcsolódik, ahogy maga a kép témája is.  A festmény  reneszánsz felvirágzását jeleníti meg , egy bizakodó nő szemének tükrében, aki maga mögé pillant, mintegy levetve a múltat, az új és szebb jövő felé haladva.  

2021 

Florence, the cradle and heyday of the Renaissance. He still proudly wears the iris flower as a symbol in his coat of arms. The name is related to the Latin term Florentia ("flowering"), as is the subject of the picture itself. The painting depicts the renaissance of the Renaissance, in the eyes of a hopeful woman who looks behind her, sort of taking away the past, moving towards a new and more beautiful future. 

 2021

Virtuális Kiállítás

Codice di Tiziano / Renovatio

Tiziano Kód / Új világrend születése / RENAISSANCE

Codice di Tiziano / Renaissance VIII. / Tiziano Kód /  olaj - vászon / 80 x 100 cm keretben.  

A reneszánsz sorozat VIII. darabját a quatrocento legnagyobb mestere Tiziano Vecellio - ról elnevezett vörös szín ihlette.  A  narancs-vöröses árnyalat a Tiziano Vörös.  

A ma használatban lévő színrendszerekben: DE9452, RGB: 222 148 82 kódokkal jelölik. A bőség, a gazdagság, a vezető szellem jelképe, párosítva az örök arannyal a halhatatlanság szimbóluma.  A női alak kitekint a képből, egyenesen a néző szemébe néz., kapcsolódik. Tekintetében a változás elkerülhetetlenségének tudata. fedezhető fel. Mögötte egy születőben lévő bolygó - vagy ha negatívban nézzük akkor mint napkitörés értelmezhető égitest látható. Ahhoz hogy minden a régiben maradjon szükségszerű a változás.  

The Renaissance Series VIII. his piece was inspired by a red color named after Tiziano Vecellio, the greatest master of the quatrocento. The orange-reddish hue is Tiziano Red. In the color systems in use today: DE9452, RGB: 222 148 82. It is a symbol of abundance, wealth, a leading spirit, coupled with eternal gold, a symbol of immortality. The female figure looks out of the picture, looks straight into the viewer's eyes, is connected. Regarding the awareness of the inevitability of change. can be discovered. Behind it is a nascent planet - or if viewed negatively it can be interpreted as a solar flare celestial body is visible. For everything to remain the same, change is necessary.

Virtuális kiállítás 


A szépség megőrzése 

Preserving beauty / RENAISSANCE series 

A szépség megőrzése / Renaissance IX. / 
olaj - vászon / keretben / 76 x 95 cm 

Preserving beauty / oil on canvas / 76 x 95 cm 

Leonardo da Vinci, jegyzeteiben, a kőfalak tanulmányozását tanácsolta a művészeknek. A XV. századi firenzei mester szerint - A kőfalakban minden megvan ami a képzeletnek kell. A lényeg a koncentrált figyelem. A fény változásai, az árnyékok megfigyelése - az apró részletek megértése, a látás új fajtáját eredményezi, miáltal megelevenedik a képzelet. Ezzel elérhető kifinomultság csúcsa, az egyszerűség - és az egyszerűségben rejlő szépség.     


Preservation of beauty / Renaissance IX. / oil on canvas / framed / 76 x 95 cm 

 Leonardo Da Vinci, in his notes, advised artists to study stone walls. The XV. according to the 19th century Florentine master - The stone walls have everything the imagination needs. Focused attention is the point. Changes in light, observation of shadows - understanding small details, results in a new kind of vision, which activates the imagination. This achieves the pinnacle of sophistication, simplicity - and the beauty inherent in simplicity.

Memorable Autumn

Emlékező Ősz

Emlékező Ősz / olaj - vászon / 180 x 190 cm / keretezve

Az idő múlása a színek rétegeinek lenyomatában hagy nyomot, mely olyan absztrakt képpé áll össze ami forma nélkül őrzi a pillanatot. A kép több dimenzióban is él. A rétegek anyagszerűsége magára az őszi levélhullásra és besűrüsödő rétegeire emlékezteti a nézőt. Átlós kompozíció, folyamatosan lüktető dinamikus ábrázolással. 

2021

Memorial Autumn / oil on canvas / 180 x 190 cm / framed The passage of time leaves a mark on the imprint of the layers of colors, which come together into an abstract image that preserves the moment without form. The image lives in several dimensions. The materiality of the layers reminds the viewer of the autumn leaf fall itself and its thickening layers. Diagonal composition with a continuously pulsating dynamic representation. 


Enteriőrben 

Pre Memorable Autumn

Emlékező Ősz 

Emlékező Ősz / olaj - falemez / 55 x 55 cm / keretezve

Az idő múlása a színek rétegeinek lenyomatában hagy nyomot, mely olyan absztrakt képpé áll össze ami forma nélkül őrzi a pillanatot.

2021

Memorial Autumn / oil on board / 55 x 55 cm / framed

The passage of time leaves a mark on the imprint of the layers of colors, which compose into an abstract image that preserves the moment without form.

2021 

SFORZA

Törekedni 

SFORZA / Törekedni / olaj - vászon / 230 x 224 cm / keretben 

A festmény az Új Reneszánsz szellemiségében Leonardo ( el nem készült ) lovasszobra által inspirált gondolatot közvetíti - mely nem más mint az egykori reneszánsz megrendelő Lodovico Sforza, és a nevéből aposztrofált cím: SFORZA / Törekvés -  Törekvés az emberi megújulásra, a haladásra és a nagyság, időtlen és nemes értelemben való elérésére és megtartására. Az ősi mítoszokban a Nap szekerét fehér vagy/és arany lovak húzták, így a ló gyakran összekapcsolódik a Nap minőségével, útjával, mozgásával, fénnyel, termékenységgel. 

Renaissance VIII. 


SFORZA / Aspire / oil on canvas / 230 x 224 cm / frame In the spirit of the New Renaissance, the painting conveys an idea inspired by Leonardo's equestrian statue - which is none other than the former Renaissance client Lodovico Sforza, and the title apostrophized from his name: SFORZA / Aspiration. Striving for human renewal, progress, and the attainment and retention of greatness in a timeless and noble sense. In ancient myths, the chariot of the Sun was pulled by white and / or golden horses, so the horse is often associated with the quality, path, movement, light, and fertility of the Sun.

Virtuális Kiállítás 

Memorable Autumn

Emlékező Ősz 

Emlékező Ősz / olaj - vászon / 44 x 54 cm / keretezve 

Az idő múlása a színek rétegeinek lenyomatában hagy nyomot, mely olyan absztrakt képpé áll össze ami forma nélkül őrzi a pillanatot. 

2021


Memorial Autumn / oil on canvas / 44 x 54 cm / framed 

The passage of time leaves a mark on the imprint of the layers of colors, which compose into an abstract image that preserves the moment without form. 

2021 

Eternal Spring 

Örök tavasz 

Eternal Spring  / Örök Tavasz )/ Olaj - vászon / 180 x 190 cm / keretben 

Örök tavasz 

Szépséged körém hajol, mint a Nap sugara,
mikor átkarolja a selymes réteket,
hol fészkét óvja az éneklő pacsirta,
fényed öreg szívembe surranva dédelget.


Marton Paul 

2021

Your beauty bends around me like the sun's rays, when you embrace the silky meadows, where the nest is protected by the singing songbird, your light creeps into my old heart.