PASSENGERS 2023

CHAMBER EXHIBITION

UTAZÓK 2023 / KAMARAKIÁLLÍTÁS


" El lehet utazni egyik pontból a másikba, mondjuk vonattal. Lehet lépkedni az idősíkok között, azt már régóta tudjuk, hogy a válasz a világmindenségre éppen negyvenkettő." Balog Péter
"You can travel from one point to another, say by train. You can step between time planes,we have known for a long time that the answer to the universe is precisely forty-two." Peter Balog

UTAZÓK

Folyamatos elmozdulás, célzott irányultság egy számunkra eddig ismeretlen terület felé. Utazunk a megismerésért, a tudásért, az átélésért, az élményért, a tapasztalatért, a vágyért, a megszabadulásért. Bármilyen formában valósul is meg, mindig összeköt, vagy eltávolít. Kapcsolatokat hoz létre, vagy szakít szét. Utazhatunk akár téren és időn át, de a bensőnk mégis mozdulatlan marad. Elindulhatunk egy belső úton úgy, hogy körülöttünk közben minden változik, mégis tudjuk, hogy megérkeztünk. Az idő átfolyik rajtunk. Vannak útjelzők amelyek később kapcsolódási pontok lehetnek és ezáltal értékessé válnak számunkra. Miközben minden változik, ezek a kapcsolódási pontok érinthetetlenül megmaradnak egy emlék, egy szó, egy kép, egy tárgy formájában. Már nem lehet visszamenni megváltoztatni, vagy újra átélni. Utazunk tovább. Ezek a világító pontok, mint szentjánosbogarak az éjben mindig emlékeztetnek bennünket az eddig megtett út állomásaira. És hogy mi a következő állomás? Most éppen az UTAZÓK tárlat – mely egy ráeszmélés a kapcsolatok és korok generációs láncára, a gondolatok és műalkotások idővel megtöltött értékére. Az UTAZÓK elvisz minket a fiatal tollforgató gondolatvilágából egészen az idős ember versbe foglalt szavain át, a monumentális festmények absztrakt világáig. Az UTAZÓK egy időn és téren át lassan szövődő láthatatlan háló, az időszövet megmutatása. - És ez a háló összeköt minket a jelenben, a pillanatban.


Kiállító művészek / Exhibiting artists


CSERNIK ATTILA  -  ATTILA CSERNIK

BENES JÓZSEF  -  JOZSEF BENES

PETRIK PÁL  -  PAL PETRIK

MAURITS FERENC  -  FERENC MAURITS

MEZEI ERZSÉBET  -  ERZSEBET MEZEI

DUDÁS ANTAL  -  ANTAL DUDAS

DÁVID NORBERT  -  NORBERT DAVID

BALOG BÉLA  -  BELA BALOG


Megnyitó: 2023 május 27 18h   /   Opening: May 27, 2023 6 p.m

A kiállítás 2023 június 17 - ig látogatható   /   The exhibition can be visited until June 17, 2023

UTAZÓK

"Bizony inog e világ,

semmi meg nem tartja,

fut, hanyatlik, omladoz,

ki segíthet rajta?"

– hangzik el a Carmina Buranaban, Garai Gábor fordításában.

Néhány fenséges kép, melyek őszinte pillanatokban készültek. Amikor az alkotó nem azt tartotta szem előtt, hogy valakinek meg kell felelnie. Vagyis egyvalakinek igen: saját magának. Hogy merjen aznap este tükörbe nézni, meg holnap este is. Ahogy József Attila is írja: "Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam." Aztán ahogy felnő az ember, személyes érzései másodlagosak lesznek, mert bizonyos társadalmi normákat be kell tartani. Pedig nagyon is szükség van az őszinte pillanatokra, amikor – ha rövid időre is, de – önmagunk lehetünk, ha kell, koszosan, toprongyosan.

Utazók... Próbáljuk megemészteni. – Van itt nekünk egy igenévképzőnk az "ó" személyében, illetve a "k" sem elhanyagolható, mint a többes szám jele... El lehet utazni egyik pontból a másikba, mondjuk vonattal. Lehet lépkedni az idősíkok között, azt már régóta tudjuk, hogy a válasz a világmindenségre éppen negyvenkettő. Haladhatunk egy regény olvasásával lineárisan, de ha egy unalmas részhez érkeztünk, miért ne tekernénk bele; ha pedig nem emlékszünk valamire, miért ne lapozhatnánk vissza? Ki tiltja meg? Szabadok vagyunk, akár egy madár. Lemehetünk a Pokolba is, ha netán Danténak érezzük

magunkat, de akkor ne vegyük azt sem rossznéven, amikor megpillantjuk a Pokol kapuján a nem túl barátságos feliratot: "Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!" Dante legalábbis nem retten meg tőle, pontosan azért, mert neki is céljai vannak, szilárdan hisz abban, amit elhatározott, és nem lehet megrendíteni.

Itt mindenki csak egy utazó. Nap mint nap fejvesztve rohanunk az orrunk után, menetrendszerűen, függetlenül attól, hogy épp mi történik körülöttünk. Talán öt percünk pont akad, hogy szusszanjunk, és a délutáni forgatagban megnézzünk egy Benes-képet. Talán, de nem biztos. Egy gondosan kidolgozott szerkezet apró alkatrészei vagyunk, melyben forog a kerék, csak forog, és senki sem tudja, hol áll meg...

                                                                                                                                   Balog Péter