The First / Az Első

The First / Az Első

Presentation exhibition of the catalog of FINE ARTS CAPITAL artists 

by DAVID ART GALLERY

From April 10 to May 10, 2023 at Golden Duck Gallery

Az Első Katalógusbemutató kiállítás a Dávid Galéria szervezésében és a Fine Arts Capital Művészeti Egyesület művészeinek részvételével. 

Kedves Művészek! Müvészetkedvelők! Kedves Gyüjtők!

A Fine Arts Capital Művészeti Egyesület első Művészeti Katalógusát tartja a kezében. Nagy öröm számomra megosztani ezt a kortárs alkotól gyüjteményt mindazokkal, akik résztvevői, alkotól, pártfogól, mecénásal vagy gyüjtői a kortárs hazai művészeti életnek.Törekvésünk, hogy egyre magasabb szinten kezeljük a hazai alkotók művészi és szakmai értékét, ami szép lassan beérik és megvalósul. Olyan példaértékű munka eredményét látja, amelyet nem csak hagyományteremtő szándékkal hivtunk életre, hanem azért is, hogy megmutassuk: létezik olyan közösségi összefogás és építő művészi szellemiség, amely emeli és támogatja tagjait. Az alkotókat arra inspirálja, hogy mindig megújulva, szellemüket nyitottan, sza- badon hozzanak létre olyan alkotásokat, amely a saját, megismé-telhetetlenül egyedi világukból fakad.

A műkedvelőket pedig arra, hogy ismerjék meg ezeket a fantasztikus emberi és művészi világokat, hiszen nincs előadás közönség nélkül. Az alkotól szándék és a befogadói elismerés, kölcsönösen inspiratív és felemelő. Támogató és éltető.Még az út elején járunk, de már megtettük az első fontos lépéseket. Elfogadtuk egymást, ugyanakkor megőriztük nyitottságunkat, mialatt szűnni nem akaró tettvággyal és kreativitással építjük a közösség erejével az egyéni képességekben rejlő lehetőségek potenciálját. Folyamatosan fejlesztjük a szakmai kompetenciánkat és minden alkalmat megragadunk a tanulásra. Büszkék vagyunk a tehetségek szakmai sikereire és példaértékű ered- ményeire. Köszönjük, hogy velünk vagy és minden egyes új alkotásoddal, támogatásoddal, vagy megerősítéseddel, hozzáírsz egy újabb sort közösségi vendégkönyvünkhöz, hozzájárulsz sikerünkhöz. Hosszú távra tervezünk. Hozzuk ki magunkból a legjobbat! 

Dávid Norbert, Fine Arts Capital Művészeti Egyesület elnöke


EXCHIBITING ARTISTS

Balog Béla / Balogh-Kovács Viktória / Bors Györgyi / Cuci Kovács János

/ Dávid Norbert / Dr. Székely László / Gyimesi Zsuzsa / Hadar Tímea

/ Koreny Ildikó / Lampert László / Leszkoven Tamás / Lőrincz Krisztina

/ Markó-Rádler Elvira / Nagy Kálmán / Ruth Schmidt / Soós Edina

/ Szabó Kata / Szakter Judit / Terdik Szilvia / Váradi Katerina

Dear Artists! Art lovers! Dear Collectors! 

He is holding the first Art Catalog of the Fine Arts Capital Art Association. It is a great pleasure for me to share this collection of contemporary artists with all those who are participants, creators, patrons, patrons or collectors of the contemporary Hungarian artistic life. Our aspiration is to manage the artistic and professional value of Hungarian artists at an ever higher level, which is slowly coming to fruition and being realized. You see the result of such exemplary work, which was created not only with the intention of creating tradition, but also to show that there is a community unity and a constructive artistic spirit that elevates and supports its members. It inspires creators to always renew themselves, open their minds, and freely create works that arise from their own, irreproducibly unique world. And art lovers to get to know these fantastic human and artistic worlds, since there is no performance without an audience. 

The creative intention and the reception recognition are mutually inspiring and uplifting. Supportive and life-giving. We are still at the beginning of the journey, but we have already taken the first important steps. We accepted each other, but at the same time we kept our openness, while with unceasing desire and creativity we build the potential of the possibilities inherent in individual abilities with the power of the community. We are constantly improving our professional competence and take every opportunity to learn. We are proud of the professional successes and exemplary results of our talents. Thank you for being with us and with each new creation, support, or confirmation, you add another line to our community guestbook and contribute to our success. We plan for the long term. Let's bring out the best in ourselves! 

Norbert Dávid, president of the Fine Arts Capital Art Association

LAPOZZ BELE A KATALÓGUSBA / TURN INTO THE CATALOG

https://publuu.com/flip-book/8109/269482