PLEASE HESITATE

ART EXHIBITION

With PLEASE HESITATE exhibition, David Art Gallery is the first in Hungary to open up to a high level of presentation of digital art. Artists exploring the new frontiers of visual representation fully embrace and make use of the advances in digital technology and the resulting creative freedom. The exhibition represents the free spirit and the diversity of creative processes with free use. It draws attention to the profound expression of creative and abstract thought and the completely open and free use of the tools of artistic representation. It shows a new way of renewing visual art in the Renaissance sense on the threshold of a new age.


Duration of the exhibition:

Duration: 7 June 2024 - 21 June 2024

Opening date: Friday 7 June 2024, 18h

Exhibition venue:

H-1055 Budapest HUNGARY Falk Miksa str 6.

UNDER GRAND PROJECT

exhibition space


Exhibiting Artists

David Norbert / painter artist - Bela Balog / digital artist

Ervin David / artist - Ancsa Weide /artist


A kiállítással a Dávid Art Galéria, Magyarországon elsőként nyit a digitális művészet magas szintű bemutatása felé. A vizuális ábrázolás új eszkőzeit kutató művészek teljes mértékben elfogadják és használják a digitális technológia fejlődésével létrejött vívmányokat és az ebből fakadó alkotói szabadság nyújtotta előnyöket. A kiállítás a szabad szellemet, és a szabad felhasználású alkotói folyamatok sokszínűségét reprezentálja. Felhívja a figyelmet a kreatív és absztrahált gondolatiság elmélyült megnyílvánulására és a művészi ábrázolás eszköztárának teljesen nyílt és szabad alkalmazására. Új utat mutat a vizuális művészet reneszánsz értelemben vett megújítására egy új kor küszöbén.